Sunday, July 26, 2009

Klinik Sains dan Math SMK Tandek.......

Salam sejahtera.....

Perwakilan pelajar Kimaragang UMS merancang untuk mengadakan klinik Sains dan Math bagi pelajar yang bakal menduduki SPM dan STPM pada hujung tahun ini. Lokasi sekolah yang dipilih adalah SMK Tandek, Kota Marudu. Diharapkan semua para pelajar Kimaragang yang menuntut di UMS ini akan memberikan sokongan yang penuh kepada program ini supaya ianya dapat direalisasikan nanti. Datanglah beramai-ramai pada mesyuarat seperti yang dinyatakan di bawah:

Tarikh: 31 julai 09
Masa: 5.00pm
Tempat: SST

Nota!
Sebarang perubahan tarikh, masa dan tempat akan diberitahu kelak.

Friday, July 24, 2009

Pisambatan pelajar-pelajar kimaragang ums anjuran perwakilan kimaragang ums.....

Perwakilan pelajar kimaragang UMS mamaal dot iso ot pisambatan kumaa sid tongo kikiawai dit pelajar dot kimaragang it songsisikul id UMS. Tujuan pisambatan diti nga momumpung dit tongo palajar baru om lama untuk sesi dot suai kenal. Selain dino untuk mengerancang dot tongo-tongo ot aktiviti diti sepanjang dot semester diti. Turut serta diti piimpugan diti nga it tongo staf2 ums it bangsa kimaragang termasuk nogi PM DR.Jualang om PM DR. Jedol. Maklumat tarikh, tempat om masa nga nokotulis silod suriba.

Tarikh : 31.07.2009
Masa : 5.00pm
Tempat : Sekolah Sains & Teknologi (SST)
(Miimpug poh tokou id foyer dot SST sebelum katatap ot bilik perjumpaan)


*Ong waro ot pongoduatan toliponan iti numbur id suriba
1. 013-8520226(pengerusi)
2. 019-5368589(bendahari)


-pengerusi-