Tuesday, January 20, 2009

Itokou noh ot tulun dusun kimaragang

Itokou noh ot sukod wagu dot kimaragang. Itokou noh ot bakal dot kanu dot puranganan dot dusun kimaragang soira dot osukod tokou. Isaikah ot poturunan dit tongo tangon2, sundait, boor, tabaiyinci, it tongo bunkau om it tongo kusapi? Aso noh ot wokon ot jawapan nga itokou noh it tongo sukod wagu dit tidino.

Nga kukuro kah tokou dot pointalang diti supaya iti boroson ku diti kosuni sid saralom dot ginawo tokou. Osukup gam dot nokotulis noh sid surat baranak tokou dot pinatarang om ponokoilo dot itokou diti tulun dusun? Om osukup noh gam dot itokou diti tulun dot kimaragang ong tiap2 tadau tokou momoros dot boros dot dang kimaragang? Sedangkan ti tulisan ku diti nga ogumu noh ot nakasampur dot boros dot dang melayu ot amu ku oilaan sid boros asal tokou. Itinoh ot oporolu dot tuyanan tokou tumuku om pikiron tokou.....

Jovilis

Monday, January 19, 2009

Ngaran wagu dot blog

Atas sabap-sabap perundangan, itit blog Persatuan Kimaragang Universiti Malaysia Sabah sinimbanan ku kepada Perwakilan Pelajar-Pelajar Kimaragang Universiti Malaysia Sabah. Iti diti nasihat di Prof. Madya Dr. Jualang, Timbalan Dekan HEP&A SST, it uulion tokow (Penaung).

Saturday, January 17, 2009

Pisambatan tadau tari Satu, 19hb. Januari 2009

Pongilaan dit tongo pelajar-pelajar om kakitangan Kimaragang sid UMS. Waro wagu ot pisambatan tari Satu, 19hb. Januari 2009, pukul 4.30pm sid Bilik Mesyuarat 1, Sekolah Sains dan Teknologi. Rumikot tokow no.


Jedol.

Friday, January 16, 2009

Blog Kimaragang UMS........

Kopisanangan kumaa sid dikoo tongo kinoruangan dit maabalajar sitid UMS.

Itino ot blog daton untuk popelo tokou kumaa sid tongo koruang wookon nunu nopo it suang do ginawo it keinginan tokou dot itilombus. Obuli tokou dot papaabar nunu nopo it perkara-perkara atau komen-komen ka di Malayu sitid blog diti. Om ino nogi, iti blog diti obuli jodion dot 'platfom' daton untuk dot popokembang om miggagganti tokou dot pendapat montod it tongo bidang-bidang dit nanu tokou sitid UMS. Iso po wagu, blog diti oponting iee tu nunu nopo it tongo maklumat terutama iti tongo perkembangan diti persatuan daton obuli tokou intangan sitid blog diti.

It tuntu dot boroson ku, arap oku dot kikiawi daton mongoguna ditit blog diti dot sawasi-wasinya demi untuk diti persatuan daton. Arap oku dot iso om iso daton waro ot isumbang tongo pendapat sid blog diti demi dot menghidup tokou babanar ditit persatuan.

Kopiwosian.....

-Jovilis-